• 大陆:400-066-7890
 • 香港:852-2109 1919

土耳其护照更名要求

添加时间:2021.02.22作者:华商移民来源:华商移民


pexels-photo-1493079.jpeg


        土耳其内政部针对入籍客户改名申请提出了新的规定:如果申请人选择改名,必须改成土耳其语的名字,不可以再像以前一样改成英文名字,如David, Jane...已经递交英文名的改名申请,但是其国籍身份还未批复的客户,都有可能会被要求重新提供土耳其名字。注:针对本身就是英美国家护照的客户,可以维持其原有的英文名。       中国大陆护照上的名字,可以维持不变,但是X,W,Q要相应改成S,V,K。

       针对姓,全家要统一,要么夫姓,要么妻姓,要麽全家改一个土耳其姓。土耳其男性名字

A

§     ACUN (Evren,kainat)

§     ABDULLAH (Allah’ınkulu)

§     ADAL (Ün kazan)

§     ADAR (Uygurmetinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş)

§     ADNAN (İnsanlardan üstünolan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı)

§     ADSAY (Moğol hakanlarından biri)

§     AFŞİN (Zırh, silah;Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri)

§     AHSEN (En güzel)

§     AKAL (Beyaz ve kırmızı)

§     AKAN (Akmakta olan)

§     AKANAY (Akıp gidenay)

§     AKARSU (Sürekli akıpgiden su)

§     AKDORA (Karlı dağındoruk noktası)

§     AKEL (Eli uğurluanlamında)

§  AKIN (Düşman topraklarınayapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması)

§     AKINALP (Savaşan yiğitkişi)

§     AKGİRAY (Temiz veyaraşır)

§     AKGÜN (Parlak gün, uğurlugün)

§     AKSOY (Temiz soy, uğurlusoy, kutlu soy)

§     AKSU (Kayalardan sızantatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı)

B

§     BABÜR (Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı)

§     BAHA (Değer, kıymet,üstünlük)

§     BAHADIR (Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi)

§     BALKAN (Sarp veormanlık sıradağlar)

§     BALKAR (Kafkasya’da yaşayanKıpkaçların bir kolu)

§     BALKIR (Şimşek)

§     BARAN (Direnci kıran,ulu, yüksek)

§    BARBAROS (Avrupalılartarafından Hayrettin Paşa’ya verilen isim)

§     BARIŞ (Savaşınbittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum)

§     BARLAS (Cenkçi,savaşçı)

§     BARTU (En eski Türkhanlarından biri)

§     BAŞAR (Başarılı ol anlamında)

§     BATIN (Karın, kuşak, nesil)

§     BATU (Güçlü,kuvvetli)

§     BATUHAN (Batınınhanı; Güçlü, kuvvetli han)

§     BATUR (Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi)

§     BATURALP (Yiğitler yiğidi)

C

§     CAN (Yaşamı sağladığınave ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık)

§     CANALP (Cana yakın,sevimli yiğit)

§     CANBERK (Sağlam, canlı, metin)

§     CANDAŞ (Candan, değerlidost)

§     CEM (Hükümdar, şah)

§     CENK (Savaş)

§     CESUR (Cesaretli,korkusuz)

§     CEYHAN (Akdeniz bölgesindebir nehir)

Ç

§     ÇAĞDAŞ (Çağın koşullarınauygun; Aynı çağda yaşayan)

§     ÇAĞHAN (Çağın hanı;Çağdaş han)

§     ÇAĞIL (Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları,çakıl)

§     ÇAĞIN (Yıldırım; Çağa ilişkin)

§     ÇAĞLAR (Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale)

§     ÇAĞLAYAN (Köpürerekyüksekten düşen su)

§     ÇAĞRI (Davet)

§     ÇAKABEY (Oğuzlardabir Türk beyi)

§     ÇAKIR (Göz rengimavi, benekli)

§     ÇELİK (Özel bir metal alaşımı; Sağlam)

§     ÇETİN (Çözümlemesigüç olan)

D

§     DAĞHAN (Oğuz tanrılarındanbiri; Yer kabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı)

§    DALAY (Deniz)

§    DALGA (Denizin rüzgarlı havadakabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi)

§    DARCAN (Sabırsız, aceleci)

§    DEĞER (Yükseknitelikleri olan kimse)

§    DEHA (İnsan zekasının ulaştığıen yüksek nokta)

§    DEMİR (Yeraltından çıkarılanişlemeye çok elverişli bir metal)

§    DENİZ(Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını)

§    DERİN (Çokgelişmiş, çok ilerlemiş)

§    DERMAN(Güç)

§    DESTAN (Efsane)

§    DEVRAN (Zaman, devir)

§    DEVRİM (Hızlı, geniş kapsamlıniteliksel değişim)

§    DİNÇ (Güçlü ve sağlıklı kimse)

§    DİRİM (Yaşama gücü)

§    DOĞA (Yaradılış ve yapı özelliklerinintümü, tabiat)

§    DOĞAÇ (Önceden düşünülüphazırlanmadan ortaya çıkan düşünce, eylem)

§    DOĞAN (Kuş avında kullanılanyırtıcı bir kuş)

E

§    ECEVİT (Çevik, atılgan)

§    EDİZ (Yüksek yer, her şeyinyükseği)

§    EFE (Batı Anadolu’nunyiğidi)

§    EFKAN(Çığlıklar,inlemeler)

§    EFLATUN (Açık mor)

§    EFSUN (Büyü)

§    EGE(Yaşça büyük,ulu)

§    EGEHAN (Engin denizlerinhükümdarı)

§    EGEMEN(Gücü yeterolup buyruğunu yürüten)

§    EKİM (Sonbahar mevsimindebir ay; Toprağı ekme eylemi)

§    EKİN (Tahılın tarlaya atılmasındanharman oluncaya kadarki adı)

§    ELÇİ (Uzlaştırmacı)

§    ELGİN(Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi)

§    ELHAN (Nameler, ezgiler)

§    EMİR (Buyruk, komut)

§    EMRAH (Saz çalıp,oynayan)

§    EMRE (Dost, beylerbeyi, büyükerkek kardeş)

F

§    FERRUH(Uğurlu,kutsal)

§    FETHİ (Fetihile ilgili)

§    FEVZİ (Zaferle ilgili;Galip, üstün gelen anlamında)

§    FEYEZAN (Su baskını, sel)

§    FEYYAZ (Bol, verimli, gür)

§    FEYZULLAH (Allah’ınbilimi)

§    FEZA (Uzay)

§    FIRAT(Türkiye’ninen uzun nehrinin adı)

§    FİKRET (Düşünce, akıl,anlayış)

§    FİKRİ (Düşünceyle ilgili)

§    FUAT (Kalp, gönül)

§    FURKAN(İyiile kötü arasındaki farkı gösteren her şey)

G

§    GİRAY(Eskiden Kırımhanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı unvan.)

§    GÖKALP (Mavi gözlü yiğit)

§    GÖKÇE (1. Güzel, gösterişlikimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse)

§    GÖRKEM (1. Gösteriş,heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz)

H

§    HAKAN (1. Türk, Moğol veTatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamındakullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarınaverilen unvan)

§    HALİL (Sadık, samimî,dost)

§    HALUK (İyi ahlâk sahibi,iyi huylu, geçimli kimse)

§    HASAN (Güzel)

I

§    ILGAZ(1. Atın dörtnalakoşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’dabir dağ adı)

§    ILGIN (1. Serap, bellibelirsiz görünme)

İ

§    İBRAHİM (İbranice’dehakların babası anlamındadır)

§    İHSAN (1. İyilik etme,iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey)

§    İLKER(İlkdoğan erkek çocuklara verilen adlardan biri)

§    İSMAİL(Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbranî peygamberi)

§    İSMET (1. Masumluk, günahsızlık,temizlik. 2. Haramdan çekinme, namus)

K

§    KAĞAN(1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad)

§    KAYRA(Büyükbir kimseden gelen iyilik, ihsan)

§    KEMAL (1. Olgunluk,yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer. 3. Erdem, bilgi)

§    KEREM (1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış)

§    KIVANÇ (1. Övünç,iftihar)

§    KORCAN(Ateşli,canlı, hareketli kimse)

§    KUTAY (1. Kutlu, uğurluay. 2. İpek, ipekli kumaş)

§    KÜRŞAT(Göktürk prenslerinden birinin adı)

L

§    LAÇİN (1. Bir cins şahin.2. Sarp, yalçın. 3. Şiddetli)

§    LEVENT (1. Osmanlı donanmasındave kıyılarda görev yapan asker sınıfı. 2. Yiğit denizci. 3. Boylu boslu yakışıklıkimse.)

§    LÜTFİ (1.İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışlailgili)

M

§    MAHMUT(Övülmeyedeğer)

§    MAZHAR (1. Bir şeyin göründüğüçıktığı yer. 2. Şereflenme, onurlanma)

§    MELİH (Güzel, şirin, sevimli)

§    MERİÇ (Balkanyarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu)

§    MERT(1. Erkek. 2. Özü sözüdoğru olan)

§    METE(BüyükTürk-Hun İmparatoru)

N

§    NECATİ (Kurtuluşlailgili; kurtulmuş)

§    NEDİM(1. Sohbet arkadaşı. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan. 3. Ünlü Osmanlı şairi)

§    NEVZAT (Yeni doğmuş, yenidoğan çocuk)

§    NİHAT (Doğa, huy, yaradılış)

§    NİYAZİ (1.Yalvarma, yakarma. 2. İstek. Arzu. 3. Dua)

O

§    OĞUZ (1. Sağlam, gürbüz,güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli, dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4.Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydanolan kimselerin adı)

§    OKAN (1. Anlayışlı. 2.Tanrı, ogan)

§    OLCAY(Bahtlı,talihli)

§    ONUR (1. İnsanın kendinekarşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiğisaygının dayandığı değer, şeref)

Ö

§    ÖMER(1. Yaşama,yaşayış; hayat, canlılık. 2. İkinci halife)

§    ÖZGE(1. Başka.2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer,derenin başlangıcı. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı. 7. Yürekli, gözü pek.)

§    ÖZGEN(Özü geniş,rahat, sakin kimse)

§    ÖZGÜ (1.Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan)

§    ÖZGÜN (1.Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine özgübir nitelik taşıyan.)

P

§    PAMİR(Her şeyegücü yeten)

§    POLAT (1. Çelik. 2. Güç,kuvvet)

§    POYRAZ (1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü)

R

§    RECEP (1. Gösterişli,heybetli. 2. Arabî ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.)

§    RIFAT (Yükseklik, yücelik,büyük aşama)

§    RUŞEN (Aydın, parlak)

§    RÜSTEM(1. Yiğit,kahraman. 2. İran’ın efsanevi ünlü pehlivanı ve savaşçısı)

§    RÜZGAR(Yel)

S

§    SALİH (1. Elverişli, iyi,uygun, yakışır. 2. Yetkisi hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekettebulunan)

§    SAMET (Sonsuz, ebedi)

§    SARP (1. Çetin, sert, şiddetli.2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç)

§    SELÇUK(Güzel konuşma yeteneği olan)

§    SELİM(Sağlam, kusursuz, doğru)

Ş

§    ŞADAN (Sevinçli, keyifli,hoşnut)

§    ŞAKİR (Şükreden,durumundan memnun olan kimse)

§    ŞENOL(“Şenve mutlu ol” anlamında kullanılır)

§    ŞİNASİ (Tanımaya,anlamaya özgü, tanımak, bilmekle ilgili)

T

§    TAMER(Tümüylenitelikli kişi)

§    TARIK (Sabah yıldızı, Venüs)

§    TAYLAN (1. İnce, kibar, güzel,boylu boslu kimse. 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak)

§     TEOMAN (Hun İmparatoru Mete´nin babası)

§     TOLGA (Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık)

U

§     UĞUR (1. Kimi olaylardagörülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerdeolduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2. İyilik, şans, talih, baht. 3. Fırsat, tesadüf)

§     ULAŞ (Amacına ermiş,isteğine kavuşmuş)

§     UMUR (Görgü, bilgi,deneyim)

§     UMUT (Ummaktan doğangüven duygusu, ümit)

§     URAS (Talih, şans)

Ü

§    ÜLKER (Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım)

§    ÜMİT (Umut)

§    ÜNAL (Adın duyulsun, tanın, ün kazan)

§    ÜNSAL (Adın duyulsun, ünlen)

V

§     VEDAT (Sevgi,dostluk)

§     VEFA (1. Sözündeduran, dostluğu sürdüren. 2. Yetişme, yetme. 3. Ödeme)

§      VELİ (1.Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse)

Y

§      YAĞIZ (1. Esmer. 2.Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan)

§      YAKUP (1. Erkek keklik.2. İbranicede “Takip eden, izleyen” anlamındadır)

§      YALIN (1. Gösterişsiz,süssüz, sade. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz)

§      YANKI (Sesin bir yere çarpıpgeri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması)

§      YAREN (Arkadaş, yakındost)

§      YILMAZ(Yılmayan,bıkmayan, azimli, sebatlı)

Z

§      ZEKİ (Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi)
土耳其女性名字

A

§     AÇANGÜL (Açılan gül çiçeği)

§     AÇILAY (Ay’ın şekilleri, yansıması)

§     ADAL (Ün kazan)

§     AFET (Ortalığı birbirinekatacak kadar güzel kadın)

§     AĞÇA (Temiz, saf)

§     AHENK (Uyum)

§     AHSEN (Çok güzel, olağanüstü güzel)

§     AHU (Ceylan,karaca)

§     AHUSE (Coşkulu güzellik)

§     AJLAN (Hızlı, çabuk,telaşlı)

§     AKASYA (Güzelkokulu bir süs bitkisi)

§     AKEL (Eli uğurluanlamında)

§     AKGÜN (Parlak gün, uğurlugün, ışıklı gün)

§     AKSU (Anadolu’da değişik boylarda birçok akarsuyun adı)

§     AKŞİN (Beyaz tenlikadın)

§     AKTAN (Ak renklitan; Kutlu tan, uğurlu tan)

§     ALA (Ela karışıkrenkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş)

§     ALÇİN (Kızıl renkliküçük bir kuş)

§     ALEDA (Nazlı,kaprisli)

§     ALEV (Yanancisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime)

§     ALEYNA (Bizim üzerimizeolsun)

§     ALGIN (Birine gönülvermiş, vurgun, tutkun)

B

§     BADE (Aşk, kutsal sevgi)

§     BAHA (Değerli, kıymetiçok)

§     BAHAR (Yazla kış arasındaolan mevsim)

§     BALA (Yavru çocuk)

§     BALCA (Bal gibi,bala benzer)

§     BALIN (Yar,sevgili)

§     BALKIN (Pırıldayan, parlak)

§     BALKIZ (Bal kadartatlı kız)

§     BANU (Prenses; Hanımefendi)

§     BAŞAK (Arpa çavdargibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı)

§     BEDİZ (Resim, tasvir, süs, bezek)

§     BEGÜM (Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses)

§     BEHİN (İyinin iyisi)

§     BELDE (Memleket, şehir,kasaba)

§    BELEMİR(Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Gizli çiçek anlamında)

§     BELEN(Bel, geçit; İkidağ arasından geçen yol)

C

§     CANA (Can’ın – ehali)

§     CANAN (Gönüldensevilmiş, yar)

§     CANDAN (İçten, gönülden)

§     CANDAŞ (Candan, değerlidost)

§     CANEDA (İçten, sevimli kişi)

§     CANFEZA (Müziktebileşik bir makam)

§     CANKIZ (Sevilen,sevimli, şirin kız)

§     CANKUT (Sevimli,cana yakın)

§     CANSU (Yaşam verensu)

§     CEMRE (Ateş parçası,kor; şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklıkyükselişi)

§     CEREN (Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü,ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan)

§     CEVZA (İkizlerburcunun eski adı)

§     CEYDA (İnce-uzunboyunlu ve güzel)

Ç

§     ÇEVREN (Gökyüzünün yerle bitişik gibi görünen kenarları, ufuk)

§     ÇİÇEK (Bir bitkinindeğişik renklerle bezenmiş kokulu bölümü)

§     ÇİĞDEM (Akdeniz çevresindeyetişen çok renkli kır bitkisi)

§     ÇIĞLIK (İnce vekeskin bağırış)

§     ÇİLER (Şarkılar söyleyen, şakıyan)

§     ÇİSE(M) (Hafif yağanyağmur(um))

§     ÇİSİL (İnce ince yağanyağmur)

§     ÇOLPAN (Çoban Yıldızı)

D

§    DALGA (Hareketli su kütlesi;Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi)

§    DAMLA (Yağmur ya da bir sıvınınçok küçük yuvarlak biçimli parçası)

§    DEFNE (Yaprakları güzelkokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki)

§    DEMET (Çiçek bağlamı, deste)

§    DEMRE(Noel Baba’nın doğduğu sanılan tarihi yer)

§    DENİZ(Yeryüzünün çoğunu örten engin su)

§    DEREN (Toplayan, düzenleyen,pekiştiren)

§    DERİN (Sığolmayan)

§    DERYA(Büyükdeniz anlamında)

§    DESEN(Çiçek,çizgi gibi süs şekilleri)

§    DESTEGÜL(Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek)

§    DEVİN (Hareket, kımıldanış)

§    DEVRİM (Yerleşiktoplumsal düzeni, köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak niteliksel değiştirmeve yeniden biçimlendirme işlemi)

§    DİCLE (Bir nehir adı)

§    DİDE (Göz, göz bebeği)

§    DİDEM (Gözüm gibi sevdiğim,sevgilim)

§    DİLARA(Gönülalan, gönül okşayan)

§    DİLAY (Gönle ışık saçan, ay kadar güzel)

E

§    ECE (Türdeşleri arasında üstünlüğüyeteneği olan kadın, güzel kadın; Kraliçe)

§    ECEGÜN (Çokgüzel bir günde doğan)

§    ECEM (Kraliçem, sevgilikraliçe anlamında)

§    ECMEL(Çok güzel)

§    EDA (Naz, cilve anlamında)

§    EFSUN (Büyü, sihir)

§    EGE(Türkiye’ninbatısında yer alan deniz)

§    ELÇİN (Deste, tutam)

§    ELİF(Arap alfabesinin ilk harfi; Anadolu’da kibar, narin yapılı,ince-uzun anlamında kullanılır)

§    ELVAN (Renkler, çeşitler)

§    EMET (Bereket, bolluk)

§    ENER(Dağ eteği)

§    EREM(Cennet)

§    ERENDİZ (Jüpitergezegeninin adı)

§    ERKE (Enerji, iş başarmagücü; Nazlı)

§    ESEN(Sağlıklı, salim)

§    ESER (Emek sonucu ortaya çıkanürün, yapıt; Yok olmuş bir nesneden kalan parça)

§    ESİN (Sabah rüzgarı)

§    ESNA (Yüksek, yüce)

F

§    FİLİZ (Tohumdan çıkan sürgün)

§    FİRUZE (Açık mavi renkte,değerli bir süs taşı)

§    FULYA (Nergisgillerden güzelkokulu sarı bir çiçek)

§    FUNDA (Çalı ormanı, çalılık;Püskül, tepelik)

§    FÜRUZAN(Parlayan, parlak)

§    FÜSUN(Büyü)

G

§   GAMZE (1. Süzgün ve yan bakış.2. Çenedeki ya da yanaktaki çukurluk)

§    GİZEM (Aklın erişemediğiveya çözülemeyen şey, sır)

§    GÖKÇE (1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek)

§    GÖRKEM (Gösterişli, gözalıcı olma)

§    GÜLAY (Güllerin açtığı ay)

§    GÜLÇİN(Gül toplayan, gül devşiren)

H

§    HANDE (Gülüş, gülme)

§    HATİCE(Erken doğan kızçocuğu)

§    HAYRÜNNİSA(Kadınların hayırlısı, uğurlusu)

§    HAZAL (Kuruyup dökülen ağaçyaprakları)

§    HÜLYA(1. Tatlı düş. 2. Kuruntu, vehim, hayal)

§    HÜMEYRA(Kızıllık,pembelik)

I

§    ILGAZ(1. Atın dörtnalakoşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’dabir dağ adı)

§    ILGIN (1. Serap, bellibelirsiz görünme. 2. Gök erimi, ufuk)

§    IŞIL (Işıldayan,parlayan)

§    ITIR(Işıldayan,parlayan)

İ

§    İCLAL (1. Büyüklük,ululuk. 2. Saygı gösterme, ağırlama, ikram)

§    İDİL (1.Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup, köy ve kıryaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. İçten ve saf aşk)

§    İLAYDA (Su perisi)

§    İLKAY (Ayın hilâl durumu,yeni ay)

§    İREM (1. Cennetebenzetilerek yapılan bahçe. 2. Efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçenmutluluk simgesi olan şehir veya bahçe)

§    İZGİ (İyi, güzel, akıllı,adaletli)

J

§    JALE(Kırağı,çiy)

§    JEYAN (Coşmuş, kükremiş,kızgın)

§    JULİDE (Karmakarışık, dağınık,birbirine girmiş)

K

§    KADRİYE(Değer, kıymet, onurla ilgili)

§    KAYRA(Büyükbir kimseden gelen iyilik, ihsan)

§    KIVANÇ (1. Övünç,iftihar)

§    KUMRU(Güvercindenküçük boz renkli kuş)

§    KÜBRA(En büyük,çok büyük olan)

L

§    LEMAN (Parlama, parıldama)

§    LERZAN (Titreyen, titrek)

§    LEYLA (1. Gece. 2. Saçlarıgece gibi simsiyah olan kadın. 3. Arabî ayların son gecesi)

M

§    MELTEM(Yazınkaradan denize doğru esen mevsim rüzgârı)

§    MERİÇ (Balkanyarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu)

§    MERVE (Mekke`de hacıların yedi kez gidipgeldikleri kutsal dağın adı)

§    MİNA (1. Şarap şişesi. 2.Mine. 3. Gökyüzü. 4. Liman)

§    MİNE(1. Metal eşya üzerinevurulan renkli cam katmanı. 2. İnce ve parlak nakış. 3. Çiçekleri başakdurumunda, alacalı, mavi veya menekşe renginde, ıtırlı bir bitki)

§    MÜGE (İnci çiçeği)

N

§    NAZ (Kendini beğendirmekiçin yapılan davranış, cilve)

§    NAZAN (Nazlanan, nazlı,cilveli)

§    NEHİR(1. Akarsu; ırmak. 2. Çok, bol, fazla)

§    NEVA (1. Ses, ahenk, nağme.2. Refah, mutluluk)

§    NEVİN(Yeni, çok yeni)

O

§    OLCAY(Baht, talih, şans)

§    OYA (1. Genellikle ipekibrişim kullanılarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel. 2. İnce,güzel,nazik)

§    OYLUM (Vadi, çukur, oyuk)

§    OYTUN (1. Kutsal, mübarek.2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova)

Ö

§    ÖZGE(1. Başka.2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer.5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı)

§    ÖZGEN(Özü geniş,rahat, sakin kimse)

§    ÖZGÜ (1.Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan)

P

§    PELİN (Yapraklarında acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte ve içkiyapımında kullanılan bir bitki.

§    PERÇEM(1. Kâkül. 2. Yele. 3. Mızrak, bayrak gibi şeylerin başlarına konan püskül)

§    PEREN(Ülkeryıldızı)

§    PERİHAN(1. Büyücü; perileri davet eden. 2. Periler hükümdarı)

§    PİRAYE(Süs;ziynet)

R

§    RABİA (1. Dördüncü. 2.Saatteki salisenin altmışta biri)

§    RANA(Güzel,göze hoş görünen)

§    RENGİN(1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. 3. Süslü)

§    REYHAN (Güzel kokulu birsüs bitkisi, fesleğen)

§    RUŞEN (Aydın, parlak)

§    RÜYA(1. Düş. 2. Hayal; umut)

S

§    SERTAP(İnatçı, direngen)

§    SILA(Doğup büyüdüğüyere gidip, ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma)

§    SİBEL(1. Buğdaybaşağı. 2. Henüz yere düşmemiş yağmur damlası)

§    SİMAY (Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay)

§    SİNEM (“Gönlüm, yüreğim;çok sevdiğim” anlamında kullanılır)

§    SUDE (1. Sürmüş, sürülmüş.2. Ezilmiş, dövülmüş)

§    SÜREYYA(Ülker yıldızı)

Ş

§    ŞEBNEM(Çiy)

§    ŞENAY (Parlak, canlı, neşeliay)

§    ŞEVVAL (Hicri takvime göreyılın onuncu ayı; İlk üç günü Ramazan Bayramıdır)

§    ŞEYDA (Çılgın; Çoktutkun, âşık)

§    ŞİMAL (Eski dilde kuzey)

§    ŞULE(Alev, ateş alevi)

§    ŞÜKRAN(İyilikbilme, gönül borcu)

T

§    TUBA (1. Güzellik,iyilik, hoşluk. 2. Cennette bulunduğuna inanılan,dalları bütüncenneti gölgeleyen ilâhî ağaç)

§    TUNA (1. Çok, bol. 2. Yavru.3.Karaormanlardan doğan, Karadeniz`e dökülen, Avrupa`nın Volga`dan sonra enuzun ırmağı. 4. Görkemli, gösterişli)

U

§    UĞUR (Kimi şeylerde,insanlarda görülen ve iyilik getirdiğine inanılan belirti veya iyilik kaynağı)

§    UMAY (1. Orhun Yazıtları´ndageçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu)

§    UMUT (Ummaktan doğan güvenduygusu, ümit)

§    UTKU (Üstünlük, zafer)

Ü

§    ÜLKEM(Yurdum, vatanım)

§    ÜLKER(Boğaburcunda yedi yıldızdan oluşan takım)

§    ÜLKÜ (Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey)

§    ÜMİT(Umut)

V

§    VERDA(Gül)

§    VUSLAT (1. Ulaşma, yetişme.2. Kavuşma, sevgiliye kavuşma)

Y

§     YAĞMUR (Hava yuvarındakisu buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşenyağışın sıvı durumunda olanı)

§     YALIN (1.Gösterişsiz,sade. 2. Alev, ateş)

§     YANKI (Sesin biryere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması)

§     YAPRAK (Bitkilerinsolunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü)

§     YASEMİN (Beyaz, kırmızıveya sarı renkli, kokulu çiçekler açan bir ağ)

Z

§     ZEREN (Anlayışlı, kavrayışlı,zeki)

§     ZERRİN (1. Altından yapılmış. 2. Altın gibi sarı,parlak. 3. Fulya)


上一篇:

下一篇:

热门项目

 • 澳洲188B投资移民

  澳洲188B投资移民

  188B是专门为那些从事投资活动(如:股票、房产、基金、理财、纸黄金白银、公司等)的专业投资者而设立的移民签证类别。要求申请人有突出的投资经历和经验,且购买澳大利亚政府指定的州政府债券并持有四年, 即可转永居。

 • 澳洲188C重大投资移民

  澳洲188C重大投资移民

  ​188C签证,适合高资产高收入人士,无年龄、从商背景等要求,只需投资 500万澳币到澳洲政府认可的债券、基金、项目及公司,即可获得4年长期居留签证。4年内只需居住满160天,即可轻松办理888签证转永居。

 • 澳洲132商业天才移民

  澳洲132商业天才移民

  澳大利亚132签证是澳大利亚所有投资移民项目中唯一能够一步到位获得永久居留权利的签证。,拿到绿卡即可开始享受澳洲的各项福利政策,并且一人申请,全家移民。

私人定制

根据个人条件及需求,定制专属移民方案s

姓名:
手机号:
意向国家:
移民目的:
家庭资产:

定制专属移民出国方案

出国移民、海外教育、投资置业、资产安全、量身定制、省心省力更省时

姓名:
手机号:
在线咨询


线

提交成功!

专业顾问24小时内会跟您联络,请您保持电话畅通

有任何疑问欢迎拨打华商移民官方服务热线:400-066-7890

微信扫码添加公众号
体验智能管家线上定制出国服务